KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Кадамжай райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү карызкор “Кадамжай сурма комбинаты” ААКуна таандык мүлктөрүнө эл алдында ачык биринчи жолку соода – сатык жарыялайт

17 октября 2019

Кадамжай райондук Сот аткаруучулар кызмат болуму, САКБунун аткаруусундагы, №1/383-19 Ба2 сандуу аткаруу ондурушу боюнча, карызкор “Кадамжай сурма комбинаты” ААКуна таандык мулкторуно эл алдында ачык биринчи жолку соода – сатык жарыялайт.


Биринчи жолку тоорук (соода-сатык, аукцион) “Азия Баалоо” ЖЧКунун 29.05.2019-ж., №115, 116 баалоо отчетторуна ылайык, карызкор «Кадамжай сурма комбинаты» ААКуна таандык:


А) Кадамжай шаарынын Заводская кочосунун №6-16 дарегинде жайланышкан ид.код. 8-02-02-0001-0014-01-016 квартирасы 879 000 сомго,


Б) Кадамжай шаарынын Звездная кочосунун №8-56 дарегинде жайланышкан ид.код. 8-02-02-0001-0009-01-056 квартирасы 636 000 сомго бааланган тейде мажбур турундо аткаруу учун соода-сатык (аукцион) жарыялансын.


4. Ачык соода сатык (аукцион) 2019-жылдын 29-ноябрь куну саат 14.00 Кадамжай райондук САКБунун жайланышында болуп отушу дайындалсын.


Аукционго катышууну каалаган адамдар төмөнкүлөргө милдеттүү:


— катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө;


— мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шертпул төлөөгө.


Сатып алуучу соода-сатык бүткөндөн кийин жети күндүн ичинде соода-сатык алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен берүүгө милдеттүү.


Ото турган соода-сатыктын (аукцион) уюштуруучусу Кадамжай райондук САКБунун (Кадамжай шаары, Жалилов кочосу н/ж) ага соттук аткаруучусу А.С.Мурзахалилов.


Тел: (03655) 5-04-63, (0770) 277 277, (0551) 01 01 10