Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлкко ачык соода-сатык жарыялайт

14 октября 2019

Жети-Огуз райондук сот аткаруучулар кызматынын болуму тарабынан, идентификациондук сыр белгиси № 2-02-06-1005-0158 менен катталган Аманбаев Бактыгул Кадырбековичке таандык жалпы аянты 3012 кв. м. тузгон Ысык-Кол областына караштуу Жети-Огуз районунун Кабак айылынын, Асанбаев Жапаралы кочосундо №52 жайгашкан огород участкасын ачык соода-сатыкка коёт.


Огород участоктун баштапкы (старттык) баасы 225 000 (эки жуз жыйырма беш мин) сом.


Ачык соода-сатык 2019-жылдын «22» ноябырда саат 10:00 до мүлк жайгашкан даректе, Жети-Огуз районунун Кабак айылынын, Асанбаев Жапаралы кочосу №52 даректе жүргүзүлөт.


Сатыкка катышууну каалагандар сатык боло турган кундон бир кун калганга чейин мулктун баштапкы баасынын 5 пайызын соода-сатык откорулгонго чейин Жети-Огуз райондук САКБнун депозиттик эсебине кепилдик толом катары толоп беруу менен сатыка катыша алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын токкон кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта женилген катышуучуларына алдын ала толонгон кепилдик суммалары соода-сатык аяктагандан кийин уч кундун ичинде кайтарылып берилерин тушундурот.


Соода-сатыкта уткан адам жети кундун ичинде соода-сатыктын алдында токкон сумманы кошо эсептоо менен мулктун сатып алынган суммасын толугу менен толоп берууго милдеттуу. Жети-Огуз райондук сот аткаруучулар кызматынын болумунун депазиттик эсеби: 0ОАО РСК Банк Кызыл-Суу филиалы, э/сч 4404022100000425, БИК440402, № лицевой счет 4404022100000425, толоо коду14238900, Назначение: соода сатыка катышуу учун.


Байланыш телефону:0-3946-51-2-36, Жети-Огуз райондук соттук аткаруучулар кызмат болумунун улук стоттук аткаручунун убактылуу милдетин аткаруучусу М.К.Бекеев.дареги Жети-огуз району Кызыл-Суу айылы Ибраева кочосу №57.