Базар-Коргон райондук сот аткаруучулар кызматынын болуму Жалал-Абад областынын, Базар-Коргон районунун, Кенеш айыл аймагынын Аук айылында жайгашкан “Мундуз” үрөөн чарбасына таандык идентификациондук сыр белгиси №3-02-06-1006-0553 сандуу менен катталган административдик имараттарына биринчи жолу ачык аукцион жарыялайт.

Административдик имараттардын баштапкы (старттык) баасы 659 800 сом.

Ачык аукцион 07.08.2018-жылы саат 14:00 до мүлк жайгашкан дааректе жүргүзүлөт.

Ачык аукционго катышууну каалагандар аукцион боло турган кундон беш кун алдын мүлктүн баштапкы баасынын 5% ын ачык аукцион откорулгонго чейин Базар-Коргон райондук САКБнун депозиттик эсебине шертпул (кепилдик толом) катары толоп беруу менен аукционго катыша алат. Ачык аукциондо утуп алган адамдын төккөн шерт суммасы сатып алуу баасына кошулат. Ачык аукциондо женилген катышуучуларына алдын ала төлөнгөн кепилдик суммалары аукцион аяктагандан кийин кайтарылып берилерин тушундурот.

Ачык аукциондо уткан адам жети күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн

сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп

берууго милдеттуу. Базар-Коргон районунун сот аткаруучулар кызмат болүмүнүн

депозиттик эсеп 4408032100000108 төлөм коду 14238900, ИНН 00501199510013

которулсун.

Байланыш телефону: (03736) 5-00-79, (0770) 35-50-81.

Базар-Коргон райондук САКБнун сот аткаруучусу: Бугубаев М.Ж.