Бишкек шаарынын Октябрь районунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмү   Чуй областынын Сокулук районунун Ново-Павловка а/о ж/к.Семетей, Проектируемая көчөсүнүн  участок №2138 Арымбаев Темирбек Джапаровичке тиешелүү  болгон 4 соток жер участогуна аукцион жарыялайт.

4 сотук жер участогу, Чуй областына караштуу Сокулук району Ново-Павловка а/о ж/к. Семетей, Проектируемая кочосунун участок №2138 жайгашкан мүлктүн алгачкы башталгыч (сатуу) баасы 164 000 (жүз алтымыш төрт миң) сом.

Аукционго  (тоорукка) катышуу үчүн катышуучулар аукцион (тоорук) болгонго чейин жер участоктун баштапкы баасынан 5% өлчөмдөгү  сумманы алдын ала акы төлөө катары төмөнкү эсеп  счетторго которуусу зарыл, Октябрь райондук САКБнун депозиттик счету 4402032100000408, БИК 440001, алуучу банк: Борбордук эсеп кысап Банкы КРФМ.

Максаты: Октябрь райондук САКБнун депозиттик счетуна, төлөм коду: 14511900.

Аукцион (тоорук) 2018-жылдын 18-июльда  саат 10:00 дө мүлктүн  жайгашкан жери боюнча тагыраак айтканда Чуй областынын Сокулук районунун Ново-Павловка а/о Семетей ж/к., Проектируемая көчөсүнүн участок №2138 өткөрүлөт.

Аукционго (тоорукка) катышууну каалагандар Бишкек шаарынын Октябрь районунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө кайрылуу керек экенин билдиребиз. Дареги Бишкек шаары 6 кичи району №27/1 уйу, сурап билүү  телефондору (0312521426)