Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Мамлекеттик кызматкердин этикасы

Кодекс этики государственных и муниципальных служащих КР
10 июля 2017
Кодекс чести судьи Кыргызской Республики
07 июля 2017