KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Информация о наличии задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)
0/14

Услуга предоставляет возможность гражданам КР проверить наличие задолженности по линии судебных исполнителей

Карызды өз убагында төлөбөй коюу, кыймылдуу мүлктү, кыймылсыз мүлктү камакка алуудан, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу чыгууга чектөө коюудан жана банктык эсептерди жабуудан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жоопкерчиликтерден турган аткаруу баракчасын мажбурлап аткартууга алып келет. Кыргыз Республикасы

Телефон: +996 (312) 25-09-52;

Факс: +996 (312) 25-09-52;

Эл. почта: suddep@e-sot.kg

Эл. адрес: suddep.sot.kg

График работы: 8:30 - 17:30

Приём граждан: пятница с 14:00 - 17:00

Перерыв: 12:00 - 13:00