KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Байланыш

 • Дарек: 720021, г. Бишкек, ул. Джунусалиева 171
 • Факс: (+996 312) 25-09-52
 • Телефон: (+996 312) 46 37 94
 • E-mail: suddep@e-sot.kg
 • Сайт: suddep.sot.kg
 • Жарандарды кабыл алуу графиги: пятница: с 14:00 до 17:00
 • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
 • Түштөнүү убагы: с 12:00 до 13:00
Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики
 • Дарек: 720021, г. Бишкек, ул. Джунусалиева 171
 • Факс: (+996 312) 25-09-52
 • Телефон: (+996 312) 46 37 94
 • E-mail: suddep@e-sot.kg
 • Сайт: suddep.sot.kg
 • Жарандарды кабыл алуу графиги: пятница: с 14:00 до 17:00
 • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
 • Түштөнүү убагы: с 12:00 до 13:00
 • Дарек: 720044, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119 А
 • Факс: (312) 56-20-14
 • Телефон: (+996 312) 56-20-14
 • E-mail: chuysd@e-sot.kg
 • Жарандарды кабыл алуу графиги: понедельник и четверг: с 8:30 до17:30
 • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
 • Түштөнүү убагы: с 12:00 до 13:00
 • Дарек: 715600, г. Жалал-Абад ул.Шопокова, 40
 • Факс: (3722) 7- 08-23
 • Телефон: (+996 3722) 71- 5- 81
 • E-mail: jalalabadsd@e-sot.kg
 • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
 • Түштөнүү убагы: с 12:00 до 13:00
 • Дарек: 714000, г. Ош ул. Муминова, 3
 • Факс: (0322) 5-61-08
 • Телефон: (+996 3222) 5-61-08
 • E-mail: oshsd@e-sot.kg
 • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
 • Түштөнүү убагы: с 12:00 до 13:00