KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Сот отурумдарынын аудио-, видео тастыктоо системасын колдонуу жана сот отурумдарынын аудио-, видеотастыктоо материалдарын процесстин катышуучуларына жана алардын өкүлдөрүнө берүү боюнча Нускама

24 декабря 2018