KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
Положение “О создании резервного и очередного списка для предоставления жилья сотрудникам судебной системы путем ипотеки”

Положение “О создании резервного и очередного перечня для предоставления жилья сотрудникам судебной системы путем ипотеки” (1)

Локально-нормативные акты 12 июня 2023
КР Жогорку соту жана жергиликтүү соттору жөнүндө КР конституциялык Мыйзамы

Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу тартибин, сот адилеттигин жүзөгө ашыруу принциптерин, соттордун жана судьялардын ыйгарым укуктарын, соттордун аппараттарынын жана алардын кызматкерлеринин ишин уюштуруу, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун ишин камсыз кылуу жана каржылоо тартибин аныктайт.

docx Закон 15 ноября 2021 15.11.2021
Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы

Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусун, судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктерин, Кыргыз Республикасынын судьяларын шайлоо, дайындоо тартибин, аларды которууну (ротациялоону), кызматтан бошотууну, судьялардын жоопкерчилигин, алардын ишин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чараларын жана ушул статуска байланышкан башка жоболорду аныктайт.

docx Закон 15 ноября 2021 15.11.2021
Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы

Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин статусун, түзүү тартибин, уюштурулушун жана иш-аракетин аныктайт.

docx Закон 15 ноября 2021 15.11.2021
Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө КР Мыйзамы

Ушул Мыйзам соттук өз алдынча башкаруунун жалпы түшүнүктөрүн жана принциптерин аныктайт, судьялар коомдоштугунун жана соттук өз алдынча башкаруу органдарынын иш тартибин, аны уюштурууну жана укуктук статусун белгилейт.

docx Закон 15 ноября 2021 15.11.2021
Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кырыгыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы

Конституциялык сот Конституциянын үстөмдүгүн жана түз таасирин, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин туруктуулугун, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин камсыз кылат.

docx Закон 15 ноября 2021 15.11.2021
Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Ушул Мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн; бош кызмат ордуна дайындоонун; ротациялоонун; кызматтык иликтөө жүргүзүүнүн; мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдүн тартибин; кызматчылардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин; социалдык коргоонун кепилдиктерин; кызматты токтотуунун тартибин аныктайт.

docx Закон 22 октября 2021 21.10.2021
Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Мамлекеттин негизги мыйзамы, жогорку юридикалык күчкө ээ болгон өзгөчө ченемдик укуктук акт.

docx Конституция 10 мая 2021 05.05.2021
Постановление Временного Правительства КР О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов

О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов

pdf Нормативно-правовая база 19 декабря 2019 10.06.2010
Постановление Правительства КР О размере сборов за проставление апостиля doc Нормативно-правовая база 19 декабря 2019 13.07.2011