Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
Постановление Временного Правительства КР О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов

О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов

pdf Нормативно-правовая база 19 декабря 2019 10.06.2010
Постановление Правительства КР О размере сборов за проставление апостиля doc Нормативно-правовая база 19 декабря 2019 13.07.2011
Приказ об утверждении инструкции ЕРН

Приказ об утверждении инструкции ЕРН

Локально-нормативные акты 31 декабря 2018 31.12.2018
Инструкция ЕРН

Инструкция по организации производства по делам о нарушениях против порядка осуществления правосудия

Локально-нормативные акты 31 декабря 2018 31.12.2018
Мамлекеттик максаттуу программа 2013-2017-ж

“2013-2017-жылдарда Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүү” Мамлекеттик максаттуу программасынын долбоору жөнүндө

docx Программа 21 июля 2017 19.03.2014
Өнүгүүнүн стратегиялык планы

2015-2018-жылдарда КР сот тутумунда маалыматтык технологияны өнүктүрүүнүн стратегиялык планы

docx Стратегия 21 июля 2017 02.2015
Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө КР Мыйзамы

Ушул Мыйзам  мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жарандардын кайрылууларын кароо тартибин укуктук жактан жөнгө салууга багытталган

doc Закон 10 июля 2017 27.07.2016
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө КР Конституциялык Мыйзамы

Конституциялык палатаны уюштуруу, компетенциясы, курамы, түзүү жана төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо жана бошотуу тартиби   ушул конституциялык Мыйзамда аныкталат.

doc Закон 10 июля 2017 20.07.2017
Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамы

Ушул Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесипкөй кызматтык ишинин улануучулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган.

doc Закон 10 июля 2017 30.07.2019
Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө КР Мыйзамы

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

doc Закон 10 июля 2017 28.07.2017