Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Жобо (Сот приставдары)

Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гульбара Калиева Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча Комитетинин көчмө жыйыны учурунда билдирди. Көчмө жыйындын алкагында аталган Комитеттин мүчөлөрү Чүй облусунун Ысык-Ата, Чүй райондук жана Токмок шаардык сотторунун имараттарынын абалдары жана Сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердүүлүгү менен жеринен таанышып чыгышты. Ысык-Ата райондук сотунда болгону 2 соттук зал бар. Ал эми Чүй райондук соту менен Токмок шаардык соту бир эле имаратта жайгашып, эки сот үчүн бир гана сот залы каралган. Бул имараттар тийиштүү талаптарга жооп бербейт, соттук отурум өтүүчү залдар жетишсиз. Кызматкерлердин  иш бөлмөлөрү тар болуп, жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Мындан тышкары жабырлануучулар менен айыпталуучуларды өз-өзүнчө жайгаштырууга шарт түзүлгөн эмес жана коопсуздук маселеси да курч турат. Гульбара Калиева бүгүнкү күндө сот-укуктук реформанын алкагында жаңы имараттарды салуу, айрымдарын капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү боюнча тийиштүү иш аракеттер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Көчмө жыйындын отурумунда КР Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин директору Кубанычбек Капалов аткаруу өндүрүшүнүн маселелери жана көйгөйлөрү боюнча баяндама жасап, анда аткаруу документтеринин тийиштүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгынын себебин аткаруу тартибинин жана көзөмөлдүн начардыгы, эмгек маянанын аздыгы, транспорттун жоктугу, карызкорлордун жоопкерчилик маселелери толук чечилбегендиги менен түшүндүрдү. Анын айтымында сот аткаруучулардын эмгек маянасы 10000 сомдун гана тегерегинде. Ал эми кээ бир сот аткаруучулар соттук актыларды аткаруу үчүн 200 км алыстыкта жайгашкан айылдарга чейин барууга мажбур болушат. Мындан тышкары, көчмө жыйындын күн тартибине негизги маселе катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-мартындагы №112 токтому менен бекитилген “2019-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын сот системасын өнүктүрүү” Мамлекеттик максаттуу программасынын долбоорун кароо, “Кынтыксыздыктын талаптарын бузгандыгына байланыштуу судьянын кызмат ордунан бошотулган адамдын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлешин чектөө жөнүндөгү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоорлору каралып, Комитет тарабынан бир катар тийиштүү чечимдер кабыл алынды.
24 января 2020 года, в Нарынском областном управлении Судебного департамента состоялось коллегия по итогам IV -го квартала 2019 г. В коллегии были рассмотрены вопросы по использованию программы электронного исполнительного производства и формирования электронной отчетности по формам: СИ-1, СИ-2, СИ-3 и СИ-5 АИС «Реестра должников», вопросы эффективности исполнении судебных актов и предотвращении коррупционных проявлений в исполнительных производствах. Начальник управления А.М.Чакиев призвал сотрудников Нарынского областного управления Судебного департамента своевременно предоставить информацию по резонансным исполнительным производствам. По итогам коллегии определены основные задачи по повышению эффективности исполнения судебных актов именно по алиментам, а также повышения процентных показателей исполняемости. В коллегии приняли участие аппарат судебного департамента, старшие судебные исполнители и судебные исполнители Нарынской области.
Представители ГП Инфокома при ГРС ППКР провели обучение для руководителей и сотрудников центрального аппарата Судебного департамента при Верховном суде КР по ведению электронного документооборота (СЭД). Работу по электронному документообороту наглядно показали в тестовом режиме. Также запланировано еще одно обучение для рядовых сотрудников и сотрудников структурных подразделений  Судебного департамента при Верховном суде КР, а в дальнейшем запуск тестовой версии электронного документооборота (СЭД) .
Сегодня, 23 января 2020 года прошла встреча с экспертной рабочей группой по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебной реформы по обсуждению вопросов применения некоторых норм Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» и проектов законов о внесении изменений в Закон об исполнительном производстве и в иное сопутствующее законодательство (УК, КОП, КОН, УПК, УИК). На которой приняли участие члены экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебной реформы, судьи Верховного суда КР, представители Аппарат Президента и Правительства КР, Генеральной прокуратуры КР, руководство и сотрудники Судебного департамента при ВСКР, судебные исполнители. В ходе встречи были обсуждены вопросы исполнения штрафов, назначенных в качестве наказания за уголовные правонарушения (преступления, проступки и нарушения) и вопросы конфискация имущества в качестве дополнительного наказания. По итогам обсуждения запланирована резюмирующая встреча, с участием представителей законодательной власти КР, для принятия конкретных мер по гармонизации законодательной базы в части касающегося исполнительного производства и судебный исполнителей. Организатором встречи выступил Судебный департамент при Верховном суде КР, при поддержке Программы Европейского Союза «Верховенство права в КР – 2-я фаза», которая реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству GIZ и Международной юридической организацией развития (IDLO).
Уважаемые жители, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики сообщает о том, что Подразделение службы судебных исполнителей (судебные исполнители) Октябрьского района города Бишкек переехал в новое здание по адресу г. Бишкек ул. Раззакова 17.
Приказом Судебного департамента от 30 декабря 2019 года №850 была утверждена новая структура и штатная численность Судебного департамента, на основании приказа Председателя Верховного суда от 11.10.2019 года за №141. Так, увеличены штатная численность центрального аппарата Судебного департамента , территориальных подразделений , ПССИ и ПССП и составила 1028 штатных единиц. В основном увеличение коснулась судебных исполнителей на 177 единиц и судебных приставов на 173 единиц. В целях повышения эффективности деятельности Судебного департамента, а также учитывая увеличения нагрузки на работников  в  центральном аппарате Судебного департамента дополнительно открыты 3 подразделения, отдел информационной политики и связи с общественностью, отдел по контролю взыскания алиментных задолженностей и сектор внутреннего аудита. До этого количество государственных гражданских служащих   Судебного департамента составляло  617 штатных единиц.
Таласское областное управления Судебного департамента при Верховном суде КР проводит ряд мер в рамках реализации Концепции и на постоянной основе проводится работа с населением по разрешению вопросов исполнения судебных актов касающиеся выплачивания алиментов, выселения и т.д. Старшим судебным приставом и сотрудниками областного управления проведен круглый стол с участием студентов юридического факультета учебных заведений. Студентам рассказали об основных законах КР, о правах и обязанностях каждого гражданина, а также рассказали о  Законе “О судебных приставах”. Кроме того, опубликована статья в общественной политической газете “Талас Турмушу” за №46-47 о  подробностях взыскания алиментов по алиментным обязательствам. Также, в связи с внесением изменений в Закон КР  “О статусе судебных исполнителей  и об исполнительном производстве”, судебными исполнителями и делопроизводителями ведутся работы выполнения делопроизводства по внесению в автоматизированную информацтонную систему “Реестр должников”, судебной системы КР, исполнительных производств от поступления исполнительного документа и его регистрации до завершения производства. Следует отметить, что на официальном сайте Судебного департамента при Верховном суде КР публикуются объявления о торгах и их результаты, информации о вакантно-административных государственных должностях, сведения о должниках по алиментным обязательствам, а также резонансные исполнительные акты.
Начальником Нарынского областного управления Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики назначен А. Чакиев. Статс-секретарь С.Калмаков ознакомил коллектив Нарынского областного управления приказом директора Судебного департамента при Верховном суде КР от 31 декабря 2019 года. А.Чакиев ранее занимал дожность начальника Таласского областного управления Судебного департамента при Верховном суде КР.
Старшие судебные приставы по республике прошли обучение в рамках комплексной программы обучения . В рамках комплексной программы  прошли  обучения на тему как: Судоустройство, Судебная система; Нормативно-Правовая база деятельности ПССП;  Правовой статус ПССП; Порядок взаимодействия судебных приставов с должностными лицами судов и правоохранительных органов, судебными исполнителями; Конфликты в деятельности судебного пристава; Учёт психологии толпы и массовых беспорядков в деятельности судебного пристава. В качестве лекторов выступили: Гутниченко Л.В — судья в отставке, заслуженный юрист КР, Токомбаева А.Т. — профессор кафедры педагогики и психологии Академии Министерства внутренних дел КР, Акимбаев Е.М. — ассистент кафедры «Сестринское дело» КГМА им. И.К. Ахунбаева, Айтбаева И.М, Мулюкбаева Д.А, Дуйшенбекова Г.С, Борончиева Г.И, Сальпиева Н.Ш. – преподаватели Высшей школы правосудия. В конце обучения судебным приставам были вручены сертификаты. Вышеуказанное мероприятие проводился при содействии Международной организации по праву развития (IDLO) в КР.  
10 декабря 2019 года в прямом эфире в программе «Ар тарап» телеканале НТС состоялось обсуждение происходящей в стране судебной реформы, в котором принял участие директор Судебного департамента Кубанычбек Капалов. В свою очередь К.Капалов  проинформировал о проводимой работе в рамках судебной реформы, цифровизации судебной системы, оснащении соответствующими техническими средствами для аудио-видео фиксации и материально-техническом оснащении зданий судов. Видео материал можно посмотреть здесь по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=rFX7kB0k71g