KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Жобо (Сот аткаруучулар)

Подразделение службы судебных исполнителей Сокулукского района Чуйской области объявляет публичные торги на недвижимое имущество
05 августа 2020
В Ошской области прошел футбольный турнир в памяти судебных исполнителей Алтынбека Адашова и Акылбека Исаева
25 февраля 2019
Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот Департаментинин Баткен областтык башкармалыгы сот приставдар кызмат болумунун Баткен аймактык соттук приставдар кызмат болумдорунун улук сот приставы 1 бош кызмат орундарына конкурс жарыялайт
05 ноября 2018