KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө ачык соода (аукцион) өткөрүү  боюнча жарыя кылат

15 ноября 2019

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө ачык соода (аукцион) өткөрүү  боюнча жарыя кылат:


Жалал-Абад областынын Ала-Бука районунун Ак-Коргон айыл окмоту, Ак-Коргон айылында жайгашкан Шавуров Ырыскулбек Жумабаевичке таандык жалпы пайдалануу аянты 54,1 кв.м., жашоо аянты 22,75 кв.м., жер участогунун аянты 1474 кв.м. болгон турак-жай, кыймылсыз мулктун баштапкы баасы 418 091 (торт жуз он сегиз мин токсон бир) сом 30 тыйын наркта, куроого коюлган кыймылсыз мулк ачык аукционго коюлат.


Сатык 2019-жылдын 10-декабрь кунуно саат 15:00го мулк жайгашкан жеринде откорулот.


Аукционго катышууну каалаган адамдар томонкулорго милдеттуу:


1) Катышууга арыз берууго жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жонундо тил кат берууго; 2) Мулктун баштапкы наркынын 5 пайызы олчомундо Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызматтык болумунун депозиттик эсебине шертпул толоого.


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бутот.


Аукционду утуп алган адам тологон шертпул сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары тологон шертпул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу кундун ичинде кайтарылып берилет.


Сатып алуучу протоколго кол коюлган кундон кийин жети кундон кечиктирбекстен аукциондон башталышынын алдында тогулгон шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мулкту сатып алынган наркын толук толоого милдеттуу.


Сурап билу учун Ала-Бука райондук САКБно (дареги Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, С.Ибраимов кочосу -54) кайрылсаныздар болот. Байланыш тел.( 03741) 5-03-07.


Ала-Бука райондук САКБнун сот аткаруучусу: — А.С.Сатиев