KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

ТАЛАШТАРДЫ АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ ЧЕЧҮҮ. АТКАРУУ ӨНДҮРҮШҮНДӨ МЕДИАЦИЯНЫ КОЛДОНУУ
Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: