RU
График приема граждан Пятница с 14.00 до 17.00 ч
Телефон +996 (312) 25-09-52 г. Бишкек, ул. Джунусалиева 171

Баткен областынын Кадамжай районунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө соода сатык тоорук жарыялайт

10 сентября 2021

Кадамжай райондук САКБу, №2503/21 сандуу аткаруу өндүрүшү боюнча ачык тоорук жарыялайт.


Биринчи жолку тоорук Кадамжай райондук сотунун 05.01.2021-ж., ГД-777/20Ба2 сандуу аткаруу документине ылайык, Кадамжай районунун Орозбеков а/а Кулду айылынын Ак-Ниет көчөсү №13-дарегинде жайгашкан идентификациялык коду №8-02-13-1002-0017 сандуу кыймылсыз мүлкүнө буруп өндүрүү чечилип, 835 401 сомго, Кадамжай шаарынын Орозбеков көчөсүнүн №10/1-дарегинде жайгашкан идентификациялык коду №8-02-13-1003-0326 сандуу кыймылсыз мүлкүнө буруп өндүрүү чечилип, 1095371 сомго бааланган тейде мажбур түрүндө аткаруу үчүн тоорук жарыялансын.


Ачык тоорук 2021-жылдын 22-октябрь саат 15:00го Кадамжай райондук САКБунун жайланышында болуп өтүшү дайындалсын.


Аукционго катышууну каалаган жарандар төмөнкүлөргө милдеттүү:


-катышууга арыз берүү жана аукционго катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүнөо тил кат берүүгө;


-мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шертпул төлөөгө.


Сатып алуучу соода-сатык бүткөндөн кийин жети күндун ичинде соода сатык алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен берүүгө милдеттүү.


Өтө турган соода сатыктын (аукцион) уюштуруучусу Кадамжай райондук САКБунун (Кадамжай шаары, А.Жалилов көчөсү н/ж) ага соттук аткаруучусу А.С.Мурзахалилов


Байланыш телефону (03655) 5-04-63, (0770) 587458


Кадамжай райондук САКБнун ага сот аткаруучусу А.С.Мурзахалилов