KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Баткен областынын Лейлек райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан кыймылсыз мүлккө ачык соода сатык жарыяланат

11 сентября 2020

Баткен областынын Лейлек райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү төмөнкү кыймылсыз мүлктөргө ачык соода-сатык жарыялайт:


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы болгон, баштапкы баасы 6 042 500(алты миллион кырк эки мин беш жүз) сом деп табылган, ачык соода сатык жолу менен аукцион аркылуу сатылууга жаткан жалпы аянты 600 кв.м. (иден.код 8-05-01-0001-0152) жер участкасында жайгашкан жалпы пайдалануу аянты 31.20 кв.м. болгон Сүлүктү шаарындагы ст.Кольцо №193 үйүндөгү АЗС турак эмес жайы 2020-жылдын 27-октябрь күнү саат 09:00дө ачык аукцион өткөрүү аркылуу сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы 6 042 500(алты миллион кырк эки мин беш жүз) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт.


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 1 585 730(бир миллион беш жүз сексен беш мин жети жүз отуз) сом деп табылган, ачык соода сатык аркылуу сатылууга жаткан Жаны-Жер айыл аймагынын Арка айылында жайгашкан жалпы аянты 1000,0 кв.м.., болгон (иден.код 8-03-03-0015-0650) (курулушсуз жер) жер участогу 2020-жылдын 27-октябрь күнү саат 13:00дө ачык аукцион өткөрүү аркылуу сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  1 585 730(бир миллион беш жүз сексен беш мин жети жүз отуз) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт.


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 223 000(эки жүз жыйырма үч мин) сом деп табылган, ачык соода сатык жолу менен аукцион аркылуу сатылууга жаткан Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын С.Садыков көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 1000,0 кв.м.., (иден.код 8-03-07-1003-1023)  болгон (курулушсуз жер) жер участогу 2020-жылдын 27-октябрь күнү саат 17:00дө ачык аукцион өткөрүү менен сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы 223 000(эки жүз жыйырма үч мин) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт.


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 473 000(төрт жүз жетимиш үч мин) сом деп табылган, ачык соода сатык (аукцион) аркылуу сатылууга жаткан Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын С.Садыков көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 1701,0 кв.м.., (иден.код 8-03-07-1003-1024)  болгон (курулушсуз жер) жер участогу 2020-жылдын 28-октябрь күнү саат 09:00дө ачык аукцион өткөрүү менен сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  473 000(төрт жүз жетимиш үч мин) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 223 000(эки жүз жыйырма үч мин) сом деп табылган, ачык соода сатык (аукцион) аркылуу сатылууга жаткан Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын С.Садыков көчөсүн №1 дарегинде жайгашкан жалпы аянты 800,0 кв.м.., (иден.код 8-03-07-1003-1021)  болгон (курулушсуз жер) жер участогу 2020-жылдын 28-октябрь күнү саат 13:00дө ачык аукцион өткорүү аркылуу сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  223 000(эки жүз жыйырма үч мин) соду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 1 392 680 (бир миллион үч жүз токсон эки мин алты жүз сексен) сом деп табылган, ачык соода сатык (аукцион) аркылуу сатылууга жаткан жалпы аянты 1281 кв.м. (иден.код 8-03-07-1003-1019)  жер участкасында жайгашкан, жалпы пайдалануу аянты 111,92 кв.м. болгон Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын С.Садыков көчөсүндөгү турак үйү 2020-жылдын 28-октябрь күнү саат 17:00дө ачык аукцион өткөрүү аркылуу сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  1 392 680 (бир миллион үч жүз токсон эки мин алты жүз сексен) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт.


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 842 000(сегиз жүз кырк эки мин) сом деп табылган, ачык соода сатык (аукцион) аркылуу сатылууга жаткан Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын С.Садыков көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 3005,5 кв.м.., (иден.код 8-03-07-1003-1025)  болгон (курулушсуз жер)  жер участогу 2020-жылдын 29-октябрь күнү саат 09:00дө ачык аукцион аркылуу сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  842 000(сегиз жүз кырк эки мин) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт.


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 9 478 900(тогуз миллион төрт жүз жетимиш сегиз мин тогуз жүз) сом деп табылган, ачык соода сатык жолу менен аукцион аркылуу сатылууга жаткан жалпы аянты 1000 кв.м. (иден.код 8-03-03-0015-0646) жер участкасында жайгашкан жалпы пайдалануу аянты 26,54 кв.м. соода 1023 кв.м. болгон Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн Арка айылындагы АЗС турак эмес жайы 2020-жылдын 29-октябрь күнү саат 13:00дө ачык аукцион өткөрүү жолу менен сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  9 478 900(тогуз миллион төрт жүз жетимиш сегиз мин тогуз жүз) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 9 990 700(тогуз миллион тогуз жүз токсон мин жети жүз) сом деп табылган, ачык соода сатык жолу менен аукцион аркылуу сатылууга жаткан жалпы  аянты 1500 кв.м. (иден.код 8-03-07-1004-0462) жер участкасында жайгашкан, жалпы пайдалануу аянты 328,17 кв.м. ал эми жашоо аянты 157,86 кв.м. болгон Кулунду айыл аймагынын Ак-Арык айылынын Комсомол көчөсүнүн №59 турак үйү 2020-жылдын 29-октябрь күнү саат 17:00дө ачык аукцион өткөрүү менен сатылат.. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  9 990 700(тогуз миллион тогуз жүз токсон мин жети жүз) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт


Кыргыз-Малайзия корпорациясы “КМ” ЖЧКунун жеке менчик укугуна таандык баштапкы баасы 2 606 440(эки миллион алты жүз алты мин төрт жүз кырк) сом деп табылган, ачык соода сатык жолу менен аукцион аркылуу сатылууга жаткан жалпы  аянты 2628,3 кв.м. (иден.код 8-03-07-1003-0925) жер участкасында жайгашкан, пайдалануу аянты 894,0 кв.м. болгон Кулунду айыл аймагынын Интернационал айылынын Ж.Бөкөнбаев көчөсүнүн №66 дарегиндеги турак эмес (жер жана курулуш) жайы 2020-жылдын 30-октябрь күнү саат 10:00гө ачык аукцион өткөрүү жолу менен сатылат. Ачык аукциондо сатылуучу мүлктүн баштапкы баасы  2 606 440(эки миллион алты жүз алты мин төрт жүз кырк) сомду түзөт. Аукцион күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде өткөрүлөт


Аукционго катышууну каалаган адамдар төмөнкүлөргө милдеттүү:


1) катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө;


2) мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шертпул төлөөгө.


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт.


Аукционду утуп алган адам төлөгөн шертпул сатып алуу баасынын эсебине чегерилет.


Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шертпул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет.


Аукционго катышууну каалаган адамдар Лейлек райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу Имматов Ина Имматовичке толук маалымат алуу үчүн кайрылса болот.


Телефон: 0(3656) 5-04-40,   0771 11 80 90