KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Государственная целевая программа

21 июля 2017

О Государственной целевой программе «Развитие судебной системы Кыргызской Республики


на 2013-2017 годы»