KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ноокат райондук соттук аткаруучулар кызматтык бѳлүмү тарабынан кыймылсыз мүлк биринчи ирет аукционго коюлат

04 августа 2020

Ноокат райондук соттук аткаруучулар кызматтык бѳлүмү тарабынан Ноокат районун Жаны-Ноокат айыл окумотунун Шалдырама айылдында жайгашкан иден код: №5-05-06-1001-0702 сандуу болгон 1437,0 чарчы метр жер тилкесин менен турак-уйдун  биринчи ирет башталгыч баасы 1 350 000 (бир миллион уч жуз элуу мин) сом наркта аукционго (эл алдында сатыкка) коюлат.


Турак-жайдын  аянты 1437,0 чарчы метр турак-уйдун абалы орто.


Аукцион  2020-жыл 18-сентябрь саат 10:00до Ноокат районун Жаны-Ноокат айыл окумотунун Шалдырама айылы.


Сатыкка катышуу учун башталгыч баадан 5% алдын ала тѳлѳгѳ жана сот аккаруучунун аукционгѳ катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир кун мурун бүтѳт, аукционду женучусу калган алырма сумманы жети кундун ичинде толого милдетуу. Пайыз тѳлѳнүүчү депозиттик эсепти Ноокат райондук САКБнун алсаныздар болот.


Сурап билүү үчүн (Ноокат шаары Ленин кѳчѳсү №10 Ноокат райондук соту 1-кабат 1-кабинетине кайрылсаныздар болот. Тел: 03230 5-00-04,  0551 77 56 57, 0776 03 05 11.


5% тѳлѳнүүчү эсеп.


1/ Ноокат райондук САКБнун эсеби. РСК Банк ААКнын Ноокат ѳкүлчүлүгү.


2/ Р.счёт 4407092100000157


3/ БИК 70333


                        Биринчи, экинчи, учунчу жактарга жарыя беру учун тортунчу, бешинчи жактарга маалымат иретинде.


Бешинчи дареке Кыргыз Республикасынын мыйзамы (Сот аткаруучулардын статусу жѳнүндѳ жана аткаруу ѳндүрүшү туралуу»  негизинде жарыялоону авансылоо учун.    


           Ноокат райондук САКБнун улук соттук аткаруучусу- Шайбеков Б.А