RU

Ош облусунун Кара-Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

02 февраля 2023

Кара-Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү, Таирова Рахима Турсуналиевнага таандык болгон, жалпы пайдалуу аянты 36,12 ч.м., жашоо аянты 21,42 ч.м., пайдалуу аянты 59,59 ч.м., жашоо аянтты 41,99 ч.м., жер аянты 416,0 ч.м., жер тилкеде жайгашкан: Кара-Суу районун, Кара-Суу шаары Умаров көчөсүнүн №22 үй, бирдейлештирилген коду: №5-04-02-0001-027 сандуу бир кабаттуу турак жайды башталгыч баасы 1 232 807 (бир миллион эки жүз отуз эки миң сегиз жүз жети ) сом наркта биринчи жолу аукционго (эл алдында сатыкка) койот.


Сатык 2023-жылдын 14-март күнү саат 10.00 до мүлк жайгашкан даректе откөрүлөт. Аукционго катышуу үчүн башталгыч баадан 5% шерт пул алдын ала Кара-Суу райондук САКБнын депозиттик счетуна салуусу зарыл, калган сумманы сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндөн кечиктирбестен аукциондун башталышынын алдында төгүлгөн шертпулдун суммасын кошуу менен мүлктүн сатып алынган наркын толук төлөөгө тийиш. Сурап билүү үчүн Кара-Суу райондук САКБнө кайрылсаңыздар болот. тел.(0755) 009667  1. 5% төлөнүүчү эсеп,

  2. РСК банк ААК Кара-Суу бөлүмү;

  3. 1290462382610093;

  4. МФО 129046;

  5. л/счет ПССИ 704805557;

  6. БИК 14238900;

  7. ИН 00101199510034.