KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү төмөндөгү кыймылсыз мүлккө экинчи ирет ачык тоорук (аукцион) жарыялайт

14 декабря 2020

Ош шаардык САКБмү төмөндөгү кыймылсыз мүлккө экинчи ирет ачык тоорук (открытый аукцион) жарыялайт,


1.Ош шаарынын Исанова көчөсүнүн №31 «а» үйү №3 батири, Гапарова Фарида Абдиламитовнанын наамында катталган өзүнө тиешелүү болгон турак үйү, код ИК-5-11-10-0248-0142-01-003.


Ачык торук Ош шаарынын Исанова көчөсүнүн №31 «а» үйү №3 дареги боюнча 15-Январ 2021 жылы саат 15:00 дө өтөт.


Башталгыч баасы 2 430 262 сом.


Ачык тоорукка катышууга каалоочулар Ош шаардык САКБнун депозиттик эсебине 4407012100000188, ИНН 00101199510034,БИК 440001, КОД платежа 14511900, Ош РОК Банк алуучу Ош шаардык Филиал ААК РСК Банкына башталгыч баасынан 5% кепилдик төгүм төлөөсү зарыл жана ачык торук дайындалган күнгө, бир күн калганга чейин төлөнүшү керек.


Утуп алуучу ачык тоорук өткөрүлгөн күндөн баштап 7 күндөн кечиктирбестен сатып алынган мүлктүн суммасын толук, кепилдик сумманы эсепке алуу менен төлөп берүүгө милдеттенет. Эгерде ачык тоорукту утуп алуучусу 7 күндүн ичинде толугу менен төгүлбөсө, 5% кепилдик төлөмү мамлекеттин пайдасына чегерилет.


Так маалымат алуу үчүн Ош шаардык САКБнун сот аткаруучусу Закиров Артур Тагайбековичке кайрылсаныздар болот. тел. 0555 15 10 20. 03222-7-01-51