RU

Ош шаардык Сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

03 февраля 2023

Ош шаардык САКБү Ош шаардык сотунун 03.08.2022-жылдагы СГ-117/22-06 сандуу аткаруу барагынын негизинде 6 576 000 (алты миллион беш жүз жетимиш алты миң)  сомго бааланган  карызкор Базарбаева Канышай Эргешовнага таандык  Ош шаарынын №48 көчөсүнүн №11 үйүнө ( иден.коду: 5-11-05-0008-0230)  башталгыч баасы  6 576 000 (алты миллион беш жүз жетимиш алты миң) сомго биринчи ирет ачык тоорук  жарыялайт.


Ачык тоорук 2023-жылдын 09 мартында саат 10:00 дө Ош шаарынын  №48 көчөсүнүн №11 үй дарегинде өтөт.


Ачык тоорукка катышууну калоочулар Ош шаардык САКБнүн депозиттик эсебинин,  э/сет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 440001, төлөм коду: 14511900, Ош РОК Банк алуучу  Ош шаардык Филиал ААК  РСК банкына башталгыч баасынан 5% кепилдик төгүм төлөөсү зарыл жана ачык тоорук дайындалган күнгө,  бир күн калганга чейин төлөнүшү керек.


Утуп алуучу ачык тоорук өткөрүлгөн күндөн баштап 7 күндөн кечиктирбестен сатып алынган мүлктүн суммасын толук, кепилдик сумманы эсепке алуу менен төлөп берүүгө милдеттенет. Эгерде ачык тооруктун утуп алуучусу 7 күндүн ичинде толугу менен төгүлбөсө, 5% кепилдик төлөмү мамлекеттин пайдасына чегерилет.


Так маалымат алуу үчүн Ош шаардык САКБнүн сот аткаруучусу И.К. Ашировго  кайрылсаныздар болот.


Тел: 0(3222) 7-01-51.