KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө биринчи ирет ачык тоорук жарыялайт

12 февраля 2024

Ош шаардык соту тарабынан 14.07.2023-жылы берилген  №ГД-813/23-06 сандуу аткаруу барагынын негизинде карызкор 12.04.1973-жылы туулган Рысалиева Эленора Курсанаалиевна таандык Ош шаарынын Раззакова көчөсүнүн №6-үйүнүн №17-батири., Бир. коду; (5-11-06-0152-0014-01-017); жалпы пайдалануу аянты 58,03 кв.м., ж/п. 41,28 кв.м., 2 617 150 (эки миллион алты жүз он жети миң бир жүз элүү) сом наркта биринчи ирээт ачык тоорукка (аукцион) коюлат.


Тоорук 2024-жылдын 19-март күнү саат 10.00до мүлк жайгашкан жеринде өткөрүлөт.


Тоорукка катышууну каалаган адамдар төмөнкүлөргө милдеттүү.


Тоорукка катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө.


Торукка катышуучу мүлктүн  баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө  Ош шаардык САКБнун депозиттик эсебине шертпул  төлөөгө милдеттүү.


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн калганда токтотулат.


Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндүн кечиктирбестен аукциондун башталышынын алдында төлөгөн шертпулдун суммасын кошуу менен мүлктүн  сатып алынган наркын толук төлөөгө милдеттүү.


 


Сурап билүү үчүн Ош шаардык САКБнө (дареги: Ош ш. Ленин көч. №318 3-каб.) кайрылсаңыздар болот.  бай. тел. (03222 7-01-51) 555 151 020