KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө биринчи ирет ачык тоорук жарыялайт

28 февраля 2024

Ош шаардык соту тарабынан 16.12.2022-жылы берилген №СГ-51122-06 сандуу аткаруу барагынын негизинде карызкорлор 01.11.1948-жылы туулган Маманова Салтанатка таандык Ош шаарынын Кара-Суу көчөсүнүн №8г дарегиндеги коду; (5-11- 06-0161-0222); жалпы пайдалануу аянты 526,5 кв.м., 59 135 446,86 (элүү тогуз миллион бир жүз отуз беш миң төрт кырк алты) сом 86 тыйын наркта биринчи жолу ачык тоорукка (аукцион) коюлат.


Тоорук 2024-жылдын 04-апрель күнү саат 10.00до мүлк жайгашкан жеринде өткөрүлөт.


Тоорукка катышууну каллаган адамдар төмөнкүлөргө милдетгүү.


Тоорукка катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө.


Торукка катышуучу мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө Ош шаардык САКБнун: депозиттик эсебине шертпул төлөөгө милдеттүү.


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн калганда токтотулат.


Сатып алуучу протоколго кол коюлгандан кийин жети күндөн кечиктирбестен аукциондун башталышынын алдында төлөгөн шертпулдун суммасын кошуу менен мүлкүтүн сатьш алынган наркын толук төлөөгө миллеттүү.


Сурап билүү үчүн Ош шаардык САКБ (дареги: Ош ш. Ленин көч. №318 3-каб.) кайрылсаңыздар болот, байл. тел. (03222 7-01-51) 555 151 020