KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө жарыя кылат

17 марта 2020

Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат болуму тарабынан томонку мулкко жарыя кылат:


Нармирзаева Едгорхан Махомадовнага таандык Ош шаары, Пахта-Абад кочосу, № 80 «А» – барачный типтеги уй жалпы аянты 35,89 кв.м., анын ичинен жашоо аянты 21.26 кв.м., жер участкасы 432,00 кв.м., аянты менен баштапкы басы 793 000 (жети жуз токсон уч мин) сом наркта аукционго коюлат.


Аукцион 2020-жылдын 24-апрель куну саат 10:00до мулк жайгашкан жеринде откорулот.


Аукционго катышууну каалаган адамдар томонкулорго милдеттуу:


1) катышууга арыз берууго жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жонундо тил кат берууго;  • Мулктун баштапкы наркынын 5 пайызы олчомундо сот аткаруучулардын аймактык болумунун депозиттик эсебине шертпул толоого;


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабылалуусу аукцион башталганга чейин бир кун мурда бутот.


Ош шаардыкСАКБнун депозиттик эсеби р/счет 1290392382630017, л/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 129039 Ош РОК, алуучу банк «РСК Банк» ААК.


Сатып алуучу протоколго кол коюлган кундон кийин жети кундон кечиктирбестен аукциондон башталышынын алдында тогулгон шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мулкту сатып алынган наркын толук толоого милдеттуу.


Сурап билу учун Ош шаардык САКБно (дареги Ош шаары, Ленин кочосу-318, № 8 каб.) кайрылсаныздар болот. Байланыш тел. 03222 2-01-51


Ош шаардык САКБ-нун Сот аткаруучусу: Асанов Ч.А.