KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

СОТ АТКАРУУЧУЛАРДЫН ИШИНДЕГИ КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШУУСУН ЖӨНГӨ САЛУУНУН НЕГИЗДЕРИ


Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: