KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

ӨНДҮРҮҮНҮ КАРЫЗКОРДУН ШААРДЫК, АЙЫЛ ЧАРБА ЖЕР УЧАСТОГУНА ЖАНА ҮЙ ЖАНЫБАРЛАРЫНА АЙЛАНТУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ


Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: