KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Сот департаментинин эл аралык кызматташтык жана гендердик саясат бөлүмү чет мамлекеттерге же эл аралык уюмдарга даректелген документтер англис тилинде жөнөтүлүшү керектигин билдирет

27 февраля 2024

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин эл аралык кызматташтык жана гендердик саясат бөлүмү чет мамлекеттерге же эл аралык уюмдарга даректелген документтер англис тилинде жөнөтүлүшү керектигин билдирет.


Белгилей кетсек, эгерде кат мамлекеттик же расмий тилдеринде даярдалса, анда ошол мамлекет колдонгон чет тилге расмий эмес котормосун тиркөө зарыл.


Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин №09-25/2634 сандуу каты менен таанышуу үчүн төмөнкү шилтеме аркылуу өтүңүз: МИД письмо