KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Нарын шаардык соттук аткаруучулар кызмат бѳлүмү кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

13 ноября 2020

Нарын шаардык соттук аткаруучулар кызмат бѳлүмү карызкор Мукамбетова Нуржан Аксайбековнага таандык Нарын облусунун Нарын шаарынын М.Исаков көчөсүнүн №11 дарегинде жайгашкан                        (код 4-05-03-0001-0427) жалпы аянты 32,31 чарчы метр, жашоо аянты 20,04 чарчы метр, жер аянты 500 чарчы метрди түзгөн кыймылсыз мγлк соода сатыкка коюлат,  старттык баа 456 371 (төрт жүз элүү алты миң үч жүз жетимиш бир) сомдон соодалашуу башталат.


Ачык соода сатык Нарын шаары, М.Исаков көчөсү №11 дарегинде   2020-жылдын 14-декабрында саат 14-00 дө ѳткѳрүлѳт.


Тоорукка катышуу үчүн сатып алуучу арыз жана аукционго катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө, аукцион башталганга чейин бир күн мурда мүлктөрдүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шерт пул төлөөгө милдеттүү.


Нарын шаардык сот аткаруучулар кызматтык бөлүмүнүн депозиттик эсеби: Нарын РСК БАНК р/с 4405012100000692, БИК 440501, алуучу  Нарын шаардык сот аткаруучулар кызматтык бөлүмү,ИНН 02612199710023,  төлөөнүн коду 14511900.


 Байланыш телефондор 03522 5 13 62, 0707 88 99 06 соттук аткаруучу Б.Мусаев.