KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Нарын шаардык сот аткаруучулар кызматы кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

07 сентября 2020

Бишкек шаардык райондук сотунун № ЭД-691/06.мбс5 сандуу аткаруу барагынын негизинде, карызкор «Кыргызайылтехсервис Лизингкомпаниясынан» КР Фининсы министрлигине караштуу биюджеттик насыяларды башкаруу боюнча   мамлекеттик агенттигине 99 308 223 (токсон тогуз миллион γч жγз сегиз миӊ эки жγз жыйырма γч) сомду мγлктөрγнγн эсебинен ѳндүүрүүгѳ карызкор тарапка тиешелγγ идентификациалдык коду 4-05-01-0001-1055 тактап көрсөткөндө Нарын шаарындагы Кеӊ-Булӊ көчөӊсγ №17 “а” даректеги кыймылсыз мγлк соода сатыкка коюлат, старттык баа 2 376 900 (эки миллион үч жүз жетимиш алты миӊ тогуз жγз) сомго сатылат.


Ачык соода сатык Нарын шаары, Кеӊ-Булуӊ көчөсγ  №17 даректе «_15_» октябрь 2020-жылы саат 11-00 ѳткѳрүлѳт.


Соода сатыкка катышууну каалаган адамдар соттук аткаруучунун мүлктүн бааланган наркынын 5 пайыз ѳлчѳмүндѳгү суммасын тѳгүп берет. Соода-сатыкта утуп алган адамдын тѳккѳн суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыктын калган катышуучуларына алдын ала тѳгүлгѳн суммалары соода-сатык аяктагандан кийин дароо кайтарып берилет


Байланыш телефондор 03522 5 13 62, 0707 75 81 03 улук соттук аткаруучу Ж.Молдоканова


Нарын шаардык САКБнүн улук соттук аткаруучу Ж.Молдоканова