KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Жети-Өгүз райондук  сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

16 ноября 2020

Жети-Өгүз райондук  сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан, Ысык-Көл областына караштуу Жети-Өгүз районунун Барскон айылынын Эшмамбет көчөсүнүн №65 дарегинде жайгашкан, аянты 1500 кв.м.  жер тилкеси  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 12.10.2015-ылдагы №АД-210/13 Ми сандуу чечиминин негизинде  Шашкебаев Н.Т. таандык  ид. Сыр белгиси 2-02-05-1001-2024 жер тилкеси, ачык соода-сатыкка коёт.


Жер үлүштүн   баштапкы (старттык) баасы 469 000 (торт жүз алтымыш тогуз  мин  ) сом.


Ачык соода-сатык 2020-жылыдын 22-декабырында   саат 11:00 до мүлк жайгашкан даректе, Жети-Өгүз районунун Барскон айылынын Эшмамбет көчөсүнүн №65 жүргүзүлөт.


Сатыкка катышууну каалагандар сатык боло турган кундон бир кун калганга чейин мулктун баштапкы баасынын 5 пайызын соода-сатык откорулгонго чейин Жети-Огуз райондук  САКБнун депозиттик эсебине кепилдик толом катары толоп беруу менен сатыка катыша алат.Соода-сатыкта утуп алган адамдын токкон кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта женилген катышуучуларына алдын ала толонгон кепилдик суммалары соода-сатык аяктагандан кийин уч кундун ичинде кайтарылып берилерин тушундурот.


Соода-сатыкта уткан адам жети кундун ичинде соода-сатыктын алдында токкон сумманы кошо эсептоо менен мулктун сатып алынган суммасын толугу менен толоп берууго милдеттүү.


Жети-Огуз райондук  сот аткаруучулар кызматынын болумунун депазиттик эсеби: ОАО РСК Банк Кызыл-Суу филиалы,  э/сч 4404022100000425, БИК440402№ лицевой счет 4404022100000425,  толоо коду14238900,  Назначение: соода сатыка катышуу учун.


Байланыш телефону:0-3946-51-2-36, Жети-Огуз райондук соттук аткаруучулар кызмат болумунун улук стоттук аткаручунун убактылуу милдетин аткаруучусу М.К.Бекеев. дареги Жети-огуз району Кызыл-Суу айылы  Ибраева көчөсү №57.