KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨДӨ КАРЫЗКОРДУН МҮЛКҮН АТКАРУУ ӨНДҮРҮШҮНДӨ ИЗДӨӨ


Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: