KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

АТКАРУУ ӨНДҮРҮШҮНДӨГҮ ЖООПКЕРЧИЛИКТИН ТҮРЛӨРУ


Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: