KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү кыймылсыз мүлккө экинчи торукту ачык аукцион формасында өткөрүүнү жарыялайт

15 ноября 2019

Жайыл райондук САКБунун сот аткаруучусу, Жайыл району Кара-Балта шаары, Оборонная кочосу уй № 22 дарегинде жайгашкан Авазов Алмазбек Абдурашитовичке тиешелуу жалпы пайдалуу аянты 39,8 кв.м., жашоо аянты 32,7 кв.м., аянты 702,0 кв.м. жер участкасында жайгашкан турак уйго экинчи торукту ачык аукцион формасында баштапкы баасы 520 370 сом 45 тыйын наркы (старттык) менен откоруу жонундо кабарлайт.


Торук 06.12.2019ж. саат 11де жогоруда корсотулгон даректе отот.


Торука катышу учун мулктун баштапкы наркы 5% олчомундо Жайыл районунун сот аткаруучулардын № 4403062100000207 деозиттик эсебине кепилдик тогум толонушу керек.


Аукционду утуп алган адам 5 кундун ичинде толонгон кепилдик тогумду чыгарып салу менен калган сатып алынган сумманы салыш керек.


Баардык суроолор менен Жайыл райондук САКБно 7-каб.тел.(03133) 3-70-08, сот аткаруучу Кадыркулова К кайрылыныздар.


Жайыл райондук САКБнун cот аткаруучусу: Кадыркулова К.