KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү кыймылсыз мүлккө ачык соода-сатык жарыялайт

09 декабря 2020

Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан,   Жалал-Абад шаары, Барпы көчөсүндө жайгашкан №77 үйдүн №37 батири идентификациондук сыр белгиси №3-10-04-0001-0003-01-037 саны менен катталган Маматкулова Наргиза Мадаминжановнага таандык, жалпы пайдалануу аянты   19,9 кв.м. жашоо аянты 38,1 кв.м., түзгөн карызкор Маматкулов Рахманжан Хатамкуловичге тиешелүү үлүшү биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат.


Турак-жайдын  баштапкы (старттык) баасы  845 250 сом.


Ачык соода-сатык  2020-жылы 25-декабрьда  саат 11:00 дө мүлк жайгашкан даректе  жүргүзүлөт.


Сатыка катышууну каалагандар сатык боло турган күндөн беш күн мурда мүлктүн баштапкы баасынын 5% ин соода-сатык өткөрүлгөнгө чейин, Жалал-Абад шаарынын САКБнүн  депозиттик эсебине кепилдик төлөм катары төлөп берүү менен сатыкка катыша алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңилген катышуучуларына алдын ала төлөнгөн кепилдик суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилерин түшүндүрөт.


Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөгө милдеттүү. Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн  депозиттик эсеби  “РСК Банк” аркылуу. ИНН: 00501199510013 БИК: 440001, төлөм коду: 14511900 э/счет 4408012100000241


Байланыш тел: (0553) 07-12-09.


Жалал-Абад шаарынын САКБнүн  сот аткаруучусу:      Ташболотов У.Т.