KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлк биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат

11 января 2021

Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан, күрөөгө коюлган Жалал-Абад шаары, Матросова көчөсүндө жайгашкан №7 үйдүн                  №36 батири, идентификациялык сыр белгиси 3-10-02-0008-0036-01-036 саны менен катталган Абдувалиева Саламатханга таандык, жалпы пайдалануу аянты 45,5 кв.м. жашоо аянты 31,5 кв.м., түзгөн турак жай биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат.


Турак-жайдын  баштапкы (старттык) баасы  908 425 сом.


Ачык соода-сатык «15» фераль 2021-жылы саат 11:00 дө мүлк жайгашкан даректе  жүргүзүлөт.


Сатыка катышууну каалагандар сатык боло турган күндөн беш күн мурда мүлктүн баштапкы баасынын 5% ин соода-сатык өткөрүлгөнгө чейин, Жалал-Абад шаарынын САКБнүн  депозиттик эсебине кепилдик төлөм катары төлөп берүү менен сатыкка катыша алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңилген катышуучуларга алдын ала төлөнгөн кепилдик суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилерин түшүндүрөт.


Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төөлөгө милдеттүү. Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн  депозиттик


эсеби  “РСК Банк” аркылуу. ИНН: 00501199510013 БИК: 440001, төлөм коду: 14511900 э/счет 4408012100000241


Байланыш тел: (0553) 07-12-09.


Жалал-Абад шаарынын САКБнүн  сот аткаруучусу:  Ташболотов У.Т.