KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Кыргыз Республикасынан убактылуу чектелген адамдарды борборлоштуруп иштеп чыгуу бөлүмү

30 июня 2022

Бөлүмдүн башчысы — Шермамат уулу Бексултан