KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Бишкек шаарынын сот приставдарынын кызматтык бөлүмү

06 июля 2017

Подразделения службы судебных исполнителей по экономическим делам г.Бишкек

Телефон: (+996 312) 90-19-55

Факс: (312) 90-19-55

Подразделения службы судебных исполнителей Ленинского района г.Бишкек

Телефон: (+996 312) 34-20-59;

Факс:(312) 34-20-73

Подразделения службы судебных исполнителей Свердловского района г.Бишкек

Телефон: (+996 312) 21-45-70(71);

(+996 312) 21-43-53

Факс: (312) 68- 11- 87

Подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района г.Бишкек

Телефон: (+996 312) 30-31-89

Факс: (312) 30-31- 38

Подразделения службы судебных исполнителей Октябрьского района г.Бишкек

Телефон:(+996 312) 52-14-26

Факс: (312) 52-14-08