KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин жана Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин ишин камсыз кылуу бөлүмү

06 июля 2017

Бөлүмдүн башчысы — Жылкычы уулу Талгат