KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө ачык соода (аукцион) өткөрүү боюнча жарыя кылат

18 ноября 2019

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө ачык соода (аукцион) өткөрүү боюнча жарыя кылат:


Жалал-Абад областынын райондор аралык сотунун 19.01.2019-жылдагы аткаруу баракчасынын негизинде куроого коюучу Токтобаев Закирджон Аширбаевичке таандык Жалал-Абад областынын Ала-Бука районунун Ала-Бука айыл окмоту, Ала-Бука айылы, Автобазная кочосу №23-уйдун №2-батири ачык аукционго коюлат.


Куроого коюлган кыймылсыз мулктун жалпы пайдалануу аянты 69,08 кв.м., жашоо аянты 45,36 кв.м. Мулктун баштапкы баасы 450 000 (торт жуз элуу мин) сом наркта.


Сатык 2019-жылдын 20-декабрь кунуно саат11:00го мулк жайгашкан жеринде откорулот.


Аукционго катышууну каалаган адамдар томонкулорго милдеттуу:


1) Катышууга арыз берууго жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жонундо тил кат берууго; 2) Мулктун баштапкы наркынын 5 пайызы олчомундо Ала-Бука райондук сот аткаруучулар кызматтык болумунун депозиттик эсебине шертпул толоого.


Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бутот.


Аукционду утуп алган адам тологон шертпул сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары тологон шертпул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу кундун ичинде кайтарылып берилет.


Сатып алуучу протоколго кол коюлган кундон кийин жети кундон кечиктирбекстен аукциондон башталышынын алдында тогулгон шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мулкту сатып алынган наркын толук толоого милдеттуу.


Сурап билу учун Ала-Бука райондук САКБно (дареги Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, С.Ибраимов кочосу -54) кайрылсаныздар болот. Байланыш тел.( 03741) 5-03-07.


Ала-Бука райондук САКБнун сот аткаруучусу: — А.С.Сатиев