KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин Ысык-Көл облустук башкармалыгы, административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топтору боюнча ички кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

14 июня 2024

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин Ысык-Көл облустук башкармалыгы, административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топтору боюнча ички кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт


Административдик кызмат орундарынын улук тобуна (сот пристав)


Квалификациялык талаптар:


1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— каалаган профилдеги жогорку билими.


2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.


Кесиптик компетенциялар:

Билим:

Негизги:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.


Предметтик:

— «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Сот приставдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Сот приставдарынын жана аткаруу өндүрүшүнүн абалы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Курал жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2022-жылдын 14-январындагы чечими менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо.


Административдик кызмат орундарынын улук тобуна (сот аткаруучу)


Квалификациялык талаптар:


1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку юридикалык билим.


2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

3.1.Билим:

Негизги:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик:

— «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар жөнүндө” кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

— Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2022-жылдын 14-январындагы чечими менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;


Администрациялык кызмат орундарынын улук тобуна квалификациялык талаптар (экономикалык багыт):


1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку экономикалык билим.

— товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды башкарууга күбөлүктүн болушу.


2. Иш стажы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.


3. Кесиптик компетенциялар:

• Билим:

Негизги:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому

менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

типтүү нускама.


Предметтик:

— «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Соттук аткаруучулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2022-жылдын 14-январындагы чечими менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо.


Административдик кызмат орундарынын кенже тобуна квалификациялык талаптар (экономикалык багыт):


1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку экономикалык билим.

— товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды башкарууга күбөлүктүн болушу.


2. Иш стажы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.


3. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

Негизги:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому

менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

типтүү нускама.


Предметтик:

— «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Соттук аткаруучулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;


Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн:

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулук жана керектүү өнүмдөрдү билүү (Word, Excel маалымат жана укуктук система).


Сынакка катышуу үчүн талапкерлер документтерди төмөнкүдөй ырааттуулукта атайын папкага көктөп тапшыруу керек:

— жеке арыз;

— кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчасы (4х6);

— автобиография;

— сүрөтү менен резюме;

-паспорттун көчүрмөсү (паспорттун түп нускасы сынакка документтерди тапшырууда, ошондой эле тестирлөө баскычында көрсөтүлөт);

— эмгек китепчесинин нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

— билими тууралуу дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

— аскердик билеттин көчүрмөсү (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн);

— № 086 формадагы справка (жалпы ден соолук абалы);

— соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымкат;

— наркологиялык борбордон маалымкат;

— психикалык саламаттык борборунан маалымкат.


Документтер 2024-жылдын 13-июнунан 2024-жылдын 15-июлуна чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаментинин Ысык-Көл облустук башкармалыгында саат 8.30дан 17.30га чейин Каракол шаары, Тыныстанов көч. 15, 2-кабат, дареги боюнча кабыл алынат. Тел. 0 (3922) 5-65-06, +996 998 707 900


Ачык конкурска андан ары катышуу үчүн, документтери баарды коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келген талапкерлер гана чакырылат.


Сынактын өтүүчү жери жана убактысы боюнча маалымат сынакка жарамдуу талапкерлерге кошумча кабарланат.