KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

Жалал-Абад облусунун Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын  бөлүмү кыймылсыз мүлккө аукцион жарыялайт

12 февраля 2024

Жалал-Абад облусунун Сузак райондук САКБү тарабынын Сузак райондук сотунун 27.09.2023-жылдагы № ГД-1133/23-Д8 сандуу аткаруу барагынын негизинде, карызкор Сатимбаев Алмазбек Капаровичтен өндүрүп алуучу өндүрүп алуучу “ИЛИМ” ЖЧК чакан кредиттик компаниясынын пайдасына азыркы күндөгү калган карызы 261 314 (эки жүз алтымыш бир миң үч жүз он төрт) сом 64 тыйынды өндүрүүдө, карызкор Сатимбаев Алмазбек  Капаровичке таандык болгон Сузак району, Сузак айыл өкмөтү, Сузак айылы, Дакан-Палван көчөсү, №4-үй 14 батири  №3-05-11-1001-3398-11-007 сыр белгиси менен катталган турак-жайына кайрадан ачык аукцион жарыялайт.


Турак-жайдын баштапкы баасы  400 000  (төрт жүз миң) сом, ачык аукцион 2024-жылдын 15-мартында саат 15:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт.


Ачык аукционго катышууну каалоочулар турак-жайынын баштапкы баасынын 5% ачык аукцион  болгонго чейин Сузак райондук САКБнун депозиттик эсебине  (БИК 440001,  эсеби  № 4408082100000125 төлөө коду 14511900) шертпул төлөөгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алынган турак-жайынын баасына кошулуп эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөнгөн шерт суммалары  аукцион аяктагандан кийин өздөрүнө кайтарылып берилет.


Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен турак-жайынын сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.


Аукциондун уюштуруучусу Сузак райондук САКБнүн сот аткаруучусу Акматжанов Н.А.


Биздин дарек: Жалал-Абад шаары, Т. Байзаков проспектиси  101.


Байланыш телефону: (03748) 5-01-34.